Digitalisering en innovatieve zorgverlening zijn belangrijke pijlers voor het Ministerie van VWS. Zo krijgen onder andere initiatieven voor e-health-toepassingen in de GGZ veel aandacht. Enerzijds moeten deze toepassingen patiënten meer steun bieden als zij op een wachtlijst staan, door ze sneller bij een zorgverlener te kunnen plaatsen. Anderzijds geeft het Ministerie met de Stimuleringsregeleing E-health Thuis (SET) een impuls aan digitale toepassingen om mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag langer thuis te laten wonen.

Privacy van patiënten

Daarnaast zet het Ministerie vol in op de verbetering van informatie-uitwisseling tussen patiënten en zorgverleners. Zo wordt er – naast het bestaande Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) – een nieuw programma gestart dat is gericht op betere informatievoorziening en deze verbeterde gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en patiënten.

Veilige digitale uitwisseling

Voor zorginstellingen blijft de omgang met gevoelige informatie de komende jaren immers een belangrijk punt van verbetering. Zo moet met name de digitale uitwisseling beter, zodat zorgverleners te allen tijde toegang hebben tot belangrijke patiëntgegevens, zonder dat zij zich druk hoeven te maken over mogelijke privacy schendingen.

Met name dat laatste is essentieel. Zorgverleners moeten zich kunnen blijven focussen op hun primaire taak: het verlenen van goede zorg. Het uitrollen van veilige mobiele devices – waarbij het device beschikt over de juiste beveiligingsmaatregelen – zorgt ervoor dat zij volledig intuïtief kunnen blijven werken en tegelijkertijd de veiligheid van patiëntgegevens waarborgen.

Meer lezen?

Wilt u meer informatie over waarom iOS-devices perfect aansluiten bij de wensen en behoeften van zorgprofessionals nu en in de nabije toekomst? In de blog Waarom iOS de beste keuze is voor uw medewerkers laten we u zien dat Apple-devices beschikken over een robuust besturingssysteem met de juiste aandacht voor de privacy van gebruikers.

Meer lezen over de kansen van mobiele devices in de zorg?

Mobiele devices in de zorg: kans of bedreiging?

Binnen zorginstellingen wordt het gebruik van iPads en iPhones voor de communicatie steeds breder gedragen. Maar hoeveel zorgmedewerkers werken er met iPads? En welke security risico’s zijn hieraan verbonden? 

Download