Ziekenhuizen passen thuismonitoring of telemonitoring nu alleen nog sporadisch toe tijdens proeven maar hebben moeite om dit organisatie breed te omarmen. Volgens Rutte doen ziekenhuizen dit uit zelfbelang (zelfbehoud?) en hebben zij moeite om af te rekenen met gevestigde belangen en werkwijzen.

Door te stellen dat thuismonitoring binnen drie jaar de standaard moet zijn, hoopt hij dat zorgminister Bruno Bruins actie onderneemt en ervoor zorgt dat ziekenhuizen deze nieuwe werkwijze snel zullen adopteren.

COPD proef

In zijn pleidooi wees Rutte o.a. naar het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, dat jaren geleden al een proef startte met het thuis monitoren van chronisch zieke COPD-patiënten. Deze patiënten communiceren standaard via een iPad met hun longarts en hoeven zo veel minder vaak voor controle naar het ziekenhuis. Sinds dit ziekenhuis thuismonitoring heeft toegepast, zijn afwijkende longwaardes eerder opgespoord en behandeld.

Het idee van thuismonitoring is helder en wordt met name bij patiënten met hartfalen al jaren succesvol toegepast. Patiënten krijgen meetapparatuur in huis, waarmee de arts hun gezondheid op afstand in de gaten kan houden. Via een iPad kunnen deze waarden worden gedeeld en is er persoonlijk contact tussen arts en patiënt.

Voordelen telemonitoring

De belangrijkste voordelen van telemonitoring:

  • Patiënten hoeven minder vaak naar het ziekenhuis.
  • Patiënten kunnen zelf de meetgegevens inzien en informatie opzoeken over voeding en medicijnen
  • Een e-consult kan goedkoper zijn dan een ziekenhuisbehandeling.
  • Telemonitoring kan een arts veel tijd besparen.
  • Door digitale uitwisseling kunnen medici in andere ziekenhuizen sneller toegang hebben tot de gegevens van de patiënt.

Daar tegenover staan natuurlijk dat de patiënt minder face-to-face contact heeft mijn een behandelaar en dat er mogelijk privacy concerns zijn als het gaat om de digitale uitwisseling van patiëntgegevens.

Veilige verwerking patiëntgegevens

ICT’ers in de zorg kunnen hierbij ondersteunen door medewerkers uit te rusten met de juiste technologie. iPads zijn door Apple ontwikkeld om gebruikers zo intuïtief mogelijk te laten werken, terwijl privacy en security in iedere fase van de ontwikkeling zijn meegenomen. Die veiligheid gaat echter nooit ten koste van de gebruiksvriendelijkheid. Gebruikers en beheerders hoeven zich dus niet druk te maken over veilige verwerking van patiëntgegevens.

Met name dat laatste is essentieel. Zorgverleners moeten zich te allen tijde kunnen blijven focussen op hun primaire taak: het verlenen van goede zorg. En als dat gepaard kan gaan met verbeterde efficiëntie en een verlaging van zorgkosten, is dat voor zowel arts als patiënt een prettige situatie.

Meer lezen?

Wilt u meer informatie over waarom iPads de beste keuze zijn voor uw organisatie? In de blog Waarom iOS de beste keuze is voor uw medewerkers laten we u zien dat Apple-devices beschikken over een robuust besturingssysteem met de juiste aandacht voor de privacy van gebruikers.